Páskovanie: skúšky na vyšší technický stupeň

ZŠ Clementisova, 22. januára 2024

 • 9. kyu: Timotej Belák, Boris Frko, Dorota Frková, Martin Gonščák, Timea Gonščáková, Martin Havrlant, Olívia Janušová, Roman Khanat, Filip Krištofík, Teodor Kromka, Filip Maráček, Róbert Polák, Samuel Rusi a Zoja Špiláková.
 • 8. kyu: Filip Valeška a Adam Vasil.
 • 7. kyu: Tobias Perďoch a Sandra Sihelníková.
 • 9. kyu: Dávid Mištuna, st.
 • 7. kyu: Alex Gábor, Šimon Haluška, Pavol Húšťava, Adam Kovács, Dávid Mištuna, Lukáš Oravec a Petra Záborská.
 • 6. kyu: Nela Hažíková a Igor Ševčík.
 • 5. kyu: Orlando Lee Cole a Patrícia Čejková.
 • 4. kyu: Michal Birkus.

ZŠ Dolinský potok, 23. januára 2024

 • 9. kyu: Leo Brodňan, Lukáš Čerešník, Markus Dobrota a Matias Hmira.
 • 8. kyu: Paulína Ďurošková, Andrej Husár a Daniel Paršo.
 • 7. kyu: Jozef Kupčuljak, Lukáš Macuš, Katarína Paršová, Kristína Paršová, Patrik Rolko a Ivan Švaňa.

ZŠ Dolinský potok, 24. januára 2024

 • 8. kyu: Adela Švaňová.

ZŠ Clementisova, 29. januára 2024

 • 8. kyu: Nina Šalátová a Alex Valeška.

ZŠ Dolinský potok, 31. januára 2024

 • 9. kyu: Peter Rolko.