Čo je Judo?

  • Judo (alebo tiež džudo) v preklade znamená jemná cesta.
  • Judo je bojové umenie, spôsob sebaobrany ale najmä olympijský šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú i psychickú odolnosť cvičenca. Filozofia judo kladie veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníctvom ktorých dokáže judista v prípade potreby eliminovať aj podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľnou súčasťou cvičenia judo je aj jeho etika, ktorá prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti cvičiaceho.
  • Hoci judo pochádza z ďalekého Japonska, za posledné polstoročie získal tento šport vďaka príťažlivosti svojich tréningových metód takmer masové rozšírenie vo všetkých krajinách sveta.
  • Judo môže byť chápané ako zaujímavý šport, umenie, rekreačná či spoločenská aktivita, kondičný program, spôsob sebaobrany alebo výkonnostný šport, čo poskytuje jeho priaznivcom široké možnosti sebarealizácie v každom veku.
  • Pohybovo aj zápasovou plochou sa športové judo približuje zápaseniu vo voľnom štýle, avšak judisti na rozdiel od zápasníkov používajú bavlnený odev previazaný opaskom - tzv. judogi. Judogi (kimono) zabezpečuje vyššiu hygienu, ale tiež ponúka cvičiacemu využívať podstatne širšiu škálu úchopov a techník.
  • Veľkou výhodou hovoriacou v prospech judo je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, možnosť tréningov počas celého roka a kvalitné tréningové podmienky s kvalifikovaným trénerom.

Judo