Medzinárodný deň detí

Na deň detí u nás rodičia cvičili so svojimi deťmi, pretože deti chceli rodičom ukázať, čo už dokážu a ako to prebieha na tréningu.

1. júna 2022, ZŠ Dolinský potok

Tréning začiatočníkov s rodičmi

2. júna 2022, ZŠ Clementisova

Tréning začiatočníkov s rodičmi

Tréning pokročilých s rodičmi