Klubová opekačka pri Kysuckom Lieskovci

27. augusta 2022

Na konci letných prázdnin, v sobotu 27. augusta 2022, sme sa stretli na klubovej opekačke. Vyšľapali sme krížovú cestu nad Kysuckým Lieskovcom. Nad Klubinou sme opiekli špekáčky a strávili pekný čas v prírode. Domov sme sa vrátili až večer.