40. výročie CVČ KNM

2. decembra 2022, Dom kultúry KNM

Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia Centra voľného času KNM.

Náš klub je krúžkom CVČ KNM od roku 2014. Naši judisti predviedli čosi z našich tréningov: gymnastickú rozcvičku a niekoľko hodov.