Koncoročná opekačka

14. júna 2018

Na Suľkove sme ukončili tréningy netradične pred koncom školského roka (kvôli maľovaniu telocvične), a tak sa záverečné stretnutie mašich mladých džudistov, rodičov a priaznivcov kysuckého džuda konalo už 14. júna.

Zišiel sa nás celkom pekný počet, opiekli sme si nad ohníkom nejaké dobroty a v družnom rozhovore strávili pekné popoludnie.

S odvážnejšími mladými džudistami sa stretneme na sústredení v Mošovciach a s ostatnými na začiatku budúceho školského roka.