Ukážky Juda

ZŠ Dolinský potok

Naši mladí judisti prišli dňa 12. septembra 2017 na ZŠ Dolinský potok predstaviť Judo školákom zo školského klubu. Všetci prezentujúci judisti sú odchovanci Judo San KNM. Na záver ukážok si mohli prítomní školáci skúsiť aké to je hodiť judistu. Táto zábavka má u detí vždý veľký úspech.

ZŠ Clementisova

Dňa 13. septembra 2017 sme predstavili Judo školákom prvých až štvrtých tried na ZŠ Clementisova. Judo svojim spolužiakom predstavili odchovanci Judo San KNM. Na konci si mohli prítomní školáci skúsiť aké to je hodiť judistu. Táto zábavka má u detí vždý veľký úspech.

Judo

Judo je bojové umenie, šport, systém sebaobrany ale aj životná filozofia.

Tréning

Kazdý tréning začína dôkladným zahriatím a rozcvičením, za ktorým nasleduje gymnastika.

Na každom tréningu si zopakujeme pády, aby sa judistom dostali takpovediach pod kožu a vedeli bezpečne spadnúť bez zranenia.

Potom prichádza na rad nacvičovanie techník vo dvojiciach: chmaty, pri ktorých hádžeme protivníka na zem. Starší a skúsenejší judisti nacvičujú aj páky a škrtenia.

Na záver tréningu zaraďujeme hry, pri ktorých sa uvoľníme a zároveň zabavíme.