Klubový Mikulášsky Judo turnaj

V utorok 5. decembra 2017 sme usporiadali 6. ročník Klubového Mikulášskeho turnaja pre členov Judo San KNM v telocvični ZŠ Dolinský potok (Suľkov).

Pred turnajom sa uskutočnila súťaž v judo zápasoch v ne-waze (na zemi) pre školákov zo školského klubu ZŠ Dolinský potok. V stredu 6. decembra 2017 prebehla súťaž v judo zápasoch v ne-waze (na zemi) pre školákov zo školského klubu ZŠ Clementisova.

Turnaj bol organizovaný v spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto, Centrom voľného času Kysucké Nové Mesto a Krajským zväzom judo Žilina.

6. ročník Mikulášskeho Judo turnaja

Schválil ŠTK KZJ Žilina: Ing. Miroslav Šenkár.