Olympiáda v jude Žilinského kraja - 40. ročník

4. kolo Olympiády v Prievidzi 13. mája 2017

Oficiálne výsledky

Výsledky kola, priebežné hodnotenie v ročníku.