Klubová kapustnica v Rudine

29. decembra 2017

Koncoročné stretnutie rodičov, mladých judistov a priateľov Kysuckého juda v Muštárni v Rudine na záver roka 2017.