Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Webová stránka klubu Judo San Kysucké Nové Mesto nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webovej stránky tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje. Občianske združenie Judo San Kysucké Nové Mesto zabezpečuje uloženie dát podľa bezpečnostného projektu.

Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ: Občianske združenie Judo San Kysucké Nové Mesto
Matice slovenskej 790/6, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Kuchár, predseda

V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kuchár, zodpovedná osoba
Telefónne číslo: 0903 778 107
Mailová adresa: thorn@judosan.sk
Adresa: Matice slovenskej 790/6, 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Súbory cookie

Na našich stránkach nepoužívame súbory cookie.

Judo San KNM