2% z dane

Judo San Kysucké Nové Mesto je poberateľ 2% z dane pre rok 2023 (daň za rok 2022).

Prečo?

Určite ako bude časť peňazí z vašich daní použitá. Prispejete na skvalitnenie tréningového procesu a úhradu nákladov spojených so športovým zápolením mladých judistov.

Prijímateľ

IČO: 42346347
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Judo San Kysucké Nové Mesto

Sídlo
Ulica: Matice slovenskej
Súpisné/orientačné číslo: 790/6
PSČ: 02401
Obec: Kysucké Nové Mesto

Ako?

Zamestnanec

  1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Portable Document Format Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Vyplňte Portable Document Format Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Nezabudnite uviesť sumu 2% z vašej zaplatenej dane a v II. oddieli vyplniť Údaje o prijímateľovi (ak použijete naše vyhlásenie, prijímateľ je už vyplnený).
  4. Obe tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba (podáva daňové priznanie)

  1. Do daňového priznania, v oddieli VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, vpíšte ako prijímateľa naše občianske združenie. Formulár typu A: oddiel VIII, formulár typu B: oddiel XII.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2023) na váš daňový úrad.

Právnicka osoba

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby, časť VI. VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, vpíšte ako prijímateľa naše občianske združenie.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.

Judo