Cvičenie rodičov s deťmi

Hľadáme trénera na cvičenie s deťmi predškolského veku.

Z dôvodu záujmu rodičov o cvičenie s deťmi sme sa rozhodli zriadiť aj v našom meste cvičenia s deťmi predškolského veku na tatami (žinenke).

Hľadáme tvorivého človeka s príjemným vystupovaním, skúsenosťami so športovými a pohybovými aktivitami, prípadne so skúsenosťami s prácou s deťmi, ktorý by dokázal pútavou formou organizovať cvičenia detí predškolského veku.

Náplň cvičení

Ak si neviete prestaviť formu a náplň takýchto cvičení, pozrite si informačnú stránku nášho partnerského oddielu AC Uniza v Žiline, ktorý organizuje podobné cvičenia. Môžete sa oboznámiť s filozofiou a tréningovými aktivitami, ktoré sú náplňou cvičenia.

Frekvencia cvičenia by mala byť 2x týždenne od 17:00 (po skončení tréningu mladých judistov školského veku).

Prečo cvičiť s vašim dieťaťom?

  • Cvičenia rozvíjajú motorické schopnosti dieťaťa.
  • Poskytujú priestor rodičom na atraktívne hry so svojimi deťmi.
  • Deti majú príležitosť na aktivity v kolektíve rovesníkov a osvojujú si tak sociálne zručnosti.
  • Prostredníctvom dynamických súťaží a hier deti odbúrajú psychické napätie a agresivitu.
  • Cvičenia prebiehajú na veľkej judo tatami (veľkoplošnej pružnej žinenke), kde deti môžu absolvovať širokú škálu nových pohybových aktivít.

Treba podotknúť, že nejde o tréningy judo, ale hlavne o aktívny pohyb detí predškolského veku spolu s ich rodičmi. Ak sa po dovŕšení školského veku rozhodnete pokračovať v judo tréningoch, bude mať vaše dieťa jednoduchší štart.

Judo